WomenPowerCode

Проектът WOMENPOWERCODE – основна идея, цели и иновация

Scroll to content

Основна идея

Намаляване разликата между половете в ИТ сектора

Проучванията сред жените, работещи в областта на ИКТ, показват, че по-голям брой жени, работещи в тази сфера, биха били от полза за цялата дигитална индустрия, за самите жени и за европейската икономика. Необходима е промяна в политиката, предвид тревожния спад на завършващите образование в областта на ИКТ жени, а също и поради факта, че присъствието на жените в областта на STEM (науката, технологиите, инженерните науки и математиката) може да се справи с различията между половете, признати в сектора на ИКТ.

Цели и ползи

Нашата цел е двойна:

  • да подпомогнем жените, които не притежават основни дигитални умения и имат нужда да ги придобият, за да влязат на пазара на труда, вече придобили нови професионални умения и квалификации и;
  • да стимулираме новото поколение момичета, които притежават основни дигитални умения, като ги насърчим да навлязат в STEM пространството, като така намалят разликата между половете в ИКТ индустрията.

Насърчаване на жените

Проектът WPC ще създаде интегрирана образователна рамка, за да помогне на жените да придобият и развият уменията си по програмиране и да засилят участието си в STEM/ICT сектора. Рамката на WPC включва разпространение на информация за КЛЮЧОВИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IoT) и разработването на нова учебна програма, съдържаща интерактивен мултимедиен учебен материал - текст, видео уроци и видеоигра. Проектът започва през септември 2017 г. и завършва през август 2020 г.

Менторство и обучение между поколенията

Проектът WPC има намерение да включи млади момичета, които да обучават майките си, повеждайки ги в дигиталната ера, която е навлязла във всички аспекти на личния и професионалния им живот.

Иновация

Отворени и иновативни игрово базирани учебна програма, материали и обучение

  • Нова учебна програма и нов експертен профил, които представят иновативна комбинация от ИКТ инструменти и практически базирана методология на преподаване. Обученията ще са насочени към жени и младите им дъщери;
  • Ще бъде разработен курс на обучение, базиран на платформа за разпространение на знания между обучаеми и обучители и чрез мотивационни модули и микро-обучителни функции ще бъде ангажиран интересът на обучаемите;
  • Ще бъдат организирани практически ориентирани обучителни мероприятия в 7 държави (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛГИЯ, БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ХОЛАНДИЯ, РУМЪНИЯ, СЛОВЕНИЯ). Те ще бъдат насочени към жени и младите им дъщери, които заедно ще създадат ВИДЕОИГРА. Това ще подпомогне активното практически ориентирано учене;
  • Рамка за признаване на уменията и постиженията на обучаемите, базирана на европейската Рамка за признаване Open Badges
  • Създаване на Общност за социално обучение (SLC) - виртуално и физическо пространство във всяка партньорска държава, което ще позволи на жените да обсъждат общи интереси и трудности при обучението, както и да търсят и споделят решения на проблеми, свързани с подобни професионални дилеми.