Даниел СГ е българска частна обучителна и консултантска компания, специализирана в обучението на възрастни в областта на предприемачеството, е-бизнеса, е-маркетинга, дигиталните умения, разработката на уеб сайтове и приложения, както и в консултантски дейности за е- бизнеса и е-маркетинга. През 2012 г. създадохме инициативата "Малкият е-бизнес - успешен и ефективен", която включва различни събития и образователни дейности в цялата страна. Даниел СГ също така е и издателство за техническа литература и месечното списание "Строителен обзор".