Eurocrea Merchant

Eurocrea Merchant е консултантска и обучителна компания със седалище в Италия, с два офиса, разположени в Милано и Неапол. Нейната мисия е да подобри конкурентоспособността на европейското общество чрез развитие на бизнеса, обучение и създаване на транснационални партньорства. Финансирана преди 20 години от група експерт-счетоводители, EM се специализира в три основни направления: а) консултиране и съветване; б) образование и обучение; в) европейски проекти.