BDF: Stichting Business Development Friesland

Бизнес развитие Friesland (BDF) помага на други организации да растат. BDF свързва бизнеса, училищата и правителствата и ги подкрепя, за да реализират своите икономически, международни и социални амбиции. Както регионално във Фризия, така и в международен план. Правният статут на BDF е фондация, по своята същност и мисия тя обслужва нуждата от подкрепа на регионалната икономика и заетост. BDF подпомага стартиращи фирми.

От 2002 г. BDF активно подкрепи над 200 стартиращи компании по време на първите им стъпки. През последните години BDF участва в разработването на учебни програми и курсове с нарастващо внимание сред институциите за висше образование и професионално образование и обучение, работещи в сферата на предприемаческото образование. Предлага лекции на гост-лектори в тези институции в региона и подкрепя студентите в техните (виртуални) бизнес случаи.