WomenPowerCode

Ozadje projekta WOMENPOWERCODE, naši načrti in inovacije

Scroll to content

Ozadje

Ublažimo razkorak med spoloma na področju informacijske tehnologije

Študije o ženskah, dejavnih na področju informacijske tehnologije, so pokazale, da bi večje število žensk, ki bodo začele digitalno kariero, koristilo digitalni industriji, samim ženskam in tudi evropskemu gospodarstvu. Potrebna je sprememba politike, zlasti zaradi zaskrbljujočega upada diplomantk IKT in omejene prisotnosti žensk na področju STEM (znanost, tehnologija, inženiring in matematika), kar odraža tako razkorak med spoloma, ki ga priznava sektor IKT.

Načrti ter koristi

Dva stebra našega projekta:

  • Animirati odrasle ženske, ki še nimajo IKT znanj in jih želijo pridobiti, da vstopijo na trg dela, opremljene z novimi strokovnimi spretnostmi in kvalifikacijami;
  • spodbuditi novo generacijo mladih deklet z IKT spretnostmi, da vstopijo v področje STEM.

Več moči odraslim ženskam

Projekt WPC bo ustvaril celovit izobraževalni okvir, ki bo ženskam pomagal pri pridobivanju in izboljševanju njihovih programskih veščin ter tako povečal njihovo udeležbo v sektorju STEM / IKT. Okvir WPC vključuje populariziranje interneta stvari (IoT) ter izdelavo novega kurikuluma, ki vključuje interaktivna multimedijska učna gradiva. Projekt se je pričel septembra 2017 in se bo končal avgusta 2020.

Mentorstvo in učenje kot most med generacijami

Projekt WPC namerava v proces učenja vključiti tudi mlada dekleta, ki bodo delovale kot mentorice za svoje matere in jih usmerjale v digitalno dobo.

Inovacija

Odprti ter inovativni učni načrti , učenje ter delavnice

  • Nov kurikulum in nov strokovni profil, ki uvaja inovativno kombinacijo orodij IKT in metodologijo delavnic, za odrasle ženske in njihove hčerke;
  • Razvito bo okolje za usposabljanje na spletu, kar bo omogočeno s socialnim učenjem. Motivacijski program bo vključeval tečaje usposabljanja, ki bo delovali kot platforma za razširjanje znanja, kar bo omogočilo sodelovanje med učenci in učitelji z uporabo mikro učnih funkcij in motivacijske mehanike za udeležbo učencev;
  • Organizirani izobraževalni dogodki v 7 državah (UK, BELGIJA, BOLGARIJA, ITALIJA, NIZOZEMSKA, ROMUNIJA, SLOVENIJA), ki bodo namenjeni odraslim ženskam in njihovim hčerkam. Udeleženke bodo sodelovale pri oblikovanju video iger za povečanje aktivnega učenja na delovnem mestu;
  • Okvir za priznavanje spretnosti in dosežkov, ki so ga učenci pridobili na podlagi že prej doseženih ciljev;
  • V virtualnem in fizičnem prostoru v skupnosti v vsaki državi partnerici, skupnosti za socialno učenje (SLC), ki ženskam omogoča, da razpravljajo o skupnih interesih ter iščejo rešitve v zvezi s splošnimi poklicnimi dilemami.