Women Power Code Summary

Het Women Power Code-project heeft tot doel volwassen vrouwen (meer dan 40) voor te lichten om het schrijven van computercodes te begrijpen en te leren om hun dagelijks leven te verbeteren door het gebruik van het internet der dingen. Het is nooit te laat om kennis, vaardigheden en competenties te verwerven in welke tak van het onderwijs dan ook.

Women Power Code is een 36-maanden durend project gericht op volwassen vrouwen die nieuwe uitdagingen willen en digitale vaardigheden, geletterdheid en lectuurwijs willen verwerven. De projectleider is CIVIC uit het Verenigd Koninkrijk en de partners zijn: EUROCREA MERCHANT - Italië, BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND - NEDERLAND, DIGITAL LEADESHIP INSTITUTE - België, DANIEL SG LTD - Bulgarije en BIOANIM uit Slovenië. North-East ADR neemt als partner deel aan dit project via het Regionaal Centrum voor Noordoost-Studies.

Het project zal de begunstigden voorzien van nieuwe digitale competenties en zal de weg voor een vlotte start vrijmaken om te begrijpen hoe hun dagelijks leven kan worden verbeterd door deze vaardigheden te integreren. Op deze manier proberen we niet alleen vrouwen met een laag digitaal niveau in staat te stellen zich aan te passen en beter de uitdagingen aan te gaan die het gebruik van nieuwe technologieën op het werk met zich meebrengt, maar we proberen ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit gebied in evenwicht te houden.