Kick-off vergadering van WOMENPOWERCODE werd in Edinburgh gehouden

De startbijeenkomst van dit project vond plaats op 9 november 2017 in Edinburgh en werd georganiseerd door CIVIC Computing die het project leidt. Vertegenwoordigers van alle 7 partnerorganisaties woonden de bijeenkomst bij om de activiteiten voor de komende zes maanden van het project te plannen. Deze partners zijn onder meer:

De geslachtskloof in de IT-sector gladstrijken

Studies over vrouwen die actief in de informatietechnologie (IT) zijn, laten zien dat een groter aantal vrouwen die een digitale carrière beginnen, ten goede aan de digitale industrie zou komen, vrouwen zelf en de Europese economie. Een verandering van beleid is nodig, met name als gevolg van een alarmerende afname van vrouwelijke ICT-afgestudeerden en de beperkte aanwezigheid van vrouwen in de STEM-sector (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde), waarmee de geslachtskloof in de ICT-sector wordt weerspiegeld.

Ons doel is tweeledig:

  • volwassenen vrouwen die geen eigen digitale vaardigheden bezitten, bekrachtigen en deze moeten verwerven om de arbeidsmarkt te betreden die uitgerust is met nieuwe professionele vaardigheden en kwalificaties, en;
  • om de nieuwe generatie jonge vrouwen die inheemse digitale vaardigheden hebben die hen in staat stellen om de STEM-arena te betreden, waardoor de geslachtskloof op ICT-gebied wordt geëffend te stimuleren.

Als u geïnteresseerd bent om aan ons project deel te nemen, neem dan contact met ons op.