Първа среща по проекта WOMENPOWERCODE в Единбург

Първата среща по проекта WOMENPOWERCODE се проведе в Единбург на 9-ти ноември 2017. Домакин беше CIVIC Computing, който ръководи проекта. Представители на всички 7 партньорски организации участваха в срещата за планиране на дейностите през следващите 6 месеца. Партньорите включват:

Намаляване на разликата между половете в ИТ сектора

Проучванията сред жените, работещи в областта на ИКТ, показват, че по-голям брой жени, работещи в тази сфера, биха били от полза за цялата дигитална индустрия, за самите жени и за европейската икономика. Необходима е промяна в политиката, предвид тревожния спад на завършващите образование в областта на ИКТ жени, а също и поради факта, че присъствието на жените в областта на STEM (науката, технологиите, инженерните науки и математиката) може да се справи с различията между половете, признати в сектора на ИКТ.

Целта ни е двойна:

  • да подпомогнем жените, които не притежават основни дигитални умения и имат нужда да ги придобият, за да влязат на пазара на труда, вече придобили нови професионални умения и квалификации и;
  • да стимулираме новото поколение млади момичета, които притежават основни дигитални умения, като ги насърчим да навлязат в STEM пространството, като така намалят разликата между половете в ИКТ индустрията.

Ако искате да бъдете включени в проекта, моля, свържете се с нас