Women Power Code - Резюме

Проектът Women Power Code цели да образова жени (над 40 г.) да разберат и да научат писането на код, за да подобрят ежедневието си чрез използването на интернет на нещата. Никога не е късно да придобиете знания, умения и компетенции във всяка сфера на образованието.

Проектът Women Power Code е с продължителност 36 месеца и е насочен към жени, търсещи нови предизвикателства и желаещи да добият дигитални умения и грамотност. Ръководител на проекта е CIVIC от Обединеното Кралство, партньори са: EUROCREA MERCHANT - Италия, BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND - Холандия, DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE - Белгия, DANIEL SG LTD - България и BIOANIM от Словения. North-East ADR Румъния участва като партньор в този проект чрез Регионалния център за североизточни изследвания.

Проектът ще даде на бенефициентите нови дигитални умения и ще проправи пътя им за гладко начало в разбирането как да подобрят ежедневието си, включвайки тези умения. По този начин се опитваме не само да позволим на жените с ниска дигитална грамотност да се адаптират и да посрещат по-добре предизвикателствата, произтичащи от използването на нови технологии на работното място, но и да помогнем за балансиране на неравенството между половете в тази област.