Povzetek našega projekta

Cilj projekta Power Power Code za ženske je izobraževanje odraslih žensk (starejših od 40 let), da bi razumele in se naučile pisanja kode, da bi izboljšale svoje vsakdanje življenje z uporabo interneta stvari. Nikoli ni prepozno, da bi pridobili znanje, spretnosti in kompetence v kateri koli panogi izobraževanja.

WPC je 36-mesečni projekt, namenjen odraslim ženskam, ki želijo nove izzive in želijo pridobiti IKT spretnosti. Projektni vodja je podjetje CIVIC iz Velike Britanije, partnerji pa so: EUROCREA MERCHANT - Italija, BUSINESS DEVELOPMENT FRIESLAND - NIZOZEMSKA, DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE - Belgija, DANIEL SG LTD - Bolgarija in BIOANIM iz Slovenije. North-East ADR sodeluje kot partner v tem projektu preko Regionalnega centra za severovzhodne študije.

Projekt bo upravičence opremil z novimi digitalnimi kompetencami in bo utrl pot za izboljšanje njihovega vsakdanjega življenja. Na ta način pomagamo ženskam pridobiti več veščin na področju IKT, hkrati pa poskušamo tudi uravnotežiti spolno neenakost na tem področju.