BDF: Stichting Business Development Friesland

Business Development Friesland (BDF) ajută alte organizații să crească. BDF conectează întreprinderile, școlile și guvernele sprijinind în realizarea ambițiilor economice, internaționale și sociale. Atât la nivel regional în Friesland, cât și la nivel internațional, BDF este o fundație care servește nevoile susținerii economiei și a ocupării forței de muncă.

Din 2002, BDF a sprijinit activ peste 200 de companii start-up în primii pași. În ultimii ani, urmărim cu atenție instituțiile de învățământ superior și instituțiile de educație și formare profesională în domeniul educației antreprenoriale. BDF este implicată în dezvoltarea de programe de învățământ, oferind cursuri clienților si sprijin în spațiul virtual studenților privind studii de caz în dezvoltarea afacerilor.