Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est este o organizație neguvernamentală (ONG), nonprofit, de utilitate publică, înființată în 1999 cu misiunea de a fi un generator de dezvoltare economică și socială în Regiunea Nord-Est a României, prin promovarea strategiilor, atragerea de resurse, identificarea și implementarea programelor de finanțare și oferirea de servicii pentru stimularea dezvoltării economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.