Digital Leadership Institute International

Institutul Digital Leadership este un ONG internațional cu sediul la Bruxelles și un lider mondial recunoscut în promovarea unei participări mai mari a fetelor și a femeilor în sectoarele strategice, inovatoare ESTEAM (Entrepreneurship & Arts powered by STEM), prin intermediul a patru domenii de activitate:

Educație și dezvoltarea abilităților: asigurarea leadershipului, a afacerilor, a dezvoltării personale și profesionale și a abilităților ESTEAM prin acces direct la experți și instrumente care îi încurajează spre spiritul antreprenorial și conducerea în studiile și carierele ESTEAM.

Inovație și susținere a spiritului antreprenorial: Cultivarea unui mediu pentru generarea semințelor viitoarei întreprinderi în câmpurile ESTEAM de ultimă oră pentru fete și femei.

Promovarea inițiativelor de bază pentru a crea interes pentru fete și femei în ESTEAM, împreună cu susținerea de sus în jos pentru a crea condiții pentru creșterea participării acestora și pentru a stimula antreprenoriatul și conducerea femeilor în sectoarele ESTEAM.

Cercetare și consultanță: Imbunătățirea cunoștințelor, promovarea unei mai bune înțelegeri a provocărilor și promovarea și implementarea unor soluții pentru a aborda subreprezentarea fetelor și a femeilor în sectoarele ESTEAM și leadership.