Severovzhodna regionalna razvojna agencija je nevladna (nevladna), neprofitna, javna organizacija, ustanovljena leta 1999 z nalogo, da postane generator gospodarskega in socialnega razvoja v severovzhodni regiji Romunije s spodbujanjem strategij, privabljanjem virov, ter programov financiranja in nudenjem storitev za spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja, partnerstev in podjetniškega duha.