WomenPowerCode

Orodja ter storitve

Scroll to content

Učni načrt ter ekspertni profil

Nov učni načrt, ki določa okvir usposabljanja ter veščine in kompetence, povezane z IKT. Le-ta je usklajen z rezultati ECVET-a.

Interaktivna video igra ter več o delavnicah

Učno motivacijsko okolje za zagotavljanje vsebin in usposabljanje z uporabo interaktivne video igre ter orodij za socialno učenje, ki vključujejo tako učence kot njihove vrstnike.

Orodja za vadbo

Usposabljanje, ki obsega module v področju interneta stvari in tako zadosti vrstam vsebin, ki so potrebne učencem, da pridobijo dovolj spretnosti za razvoj strokovnega profila na tem področju IKT.