WomenPowerCode

Инструменти и услуги

Scroll to content

Учебна програма и експертен профил

Нова учебна програма, уточняваща обучителната рамка и уменията и компетенциите, свързани с ИКТ. Учебната програма е съвместима с учебните резултати по ECVET.

Интерактивна видеоигра и обучителна среда

Онлайн обучителна среда, подкрепена от Мотивираща общност за социално обучение (SLC), в която ще бъдат събрани обучителните материали, интерактивната видеоигра и инструменти за споделено учене, които ще стимулират комуникацията между обучаемите.

Обучителни материали

Обучителният курс включва модули за Интернет на нещата, за да отговори на разнообразието от съдържание и компетенции, необходими на обучаемите, за придобиване на достатъчно умения за развитие на професионален профил в тази област на информационните технологии.