Резултати

Публично достъпните резултати от проекта WOMENPOWERCODE са публикувани по-долу. Те ще бъдат обновявани в процеса на работата ни.

Резултат 1

Интернет на нещата (IoT) – Общо ръководство

SWOT анализ 

Резултатът е представен в резюме като презентация. Тя е достъпна на следните езици:

Брошура

Тук можете да разгледате нашата брошура.

В момента я превеждаме на; RO, IT, SL, BG, FR and NL. These will be added as soon as they are ready. 

 

 

 

 

 

 

Outcome 1 - Definition of key Internet of Things (IoT) concepts

O1/A1: The Internet of Things (IoT) – An Essential Guide

O1/A2: SWOT Analysis 

A powerpoint summary has been provided to summarise this outcome. This is available in the following languages:

Outcome 2 - A new curricula in adult education and a new expert profile

O3 - Training kit

Press Releases

Here you will find our first Press Release in English.

This can also be found in the following languages:

Leaflet

Here you will find our Project Leaflet in English.

This can also be found in the following languages: