Ние сме МСП от Словения. Започнахме да участваме в проекти на ЕС през 1999 г. и оттогава сме участвали в проекти по 5-та, 6-та и 7-ма рамкова програма, Учене през целия живот, Еразъм. Нашата специалност е производството на обучителни материали в 3D виртуална реалност - обикновено силно игрово насочени (стил на обучение). Тъй като живеем в пространството, особено в случаите с биологични и медицински теми е естествено и да научим за тях в (виртуалното) пространство. В последно време ние сме особено горди с нашите приложения за виртуална реалност за iPad и Android устройства - тествайте нашия слухов проект, който можете да изтеглите безплатно.