Североизточната агенция за регионално развитие е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1999 г. с мисията да бъде генератор на икономическото и социалното развитие в Североизточния регион на Румъния, като популяризира стратегии, привлича ресурси, открива и изпълнява програми за финансиране и предлага услуги за стимулиране на устойчиво икономическо развитие, партньорства и предприемачески дух.