Втората среща по проект Women Power Code се проведе в Румъния

ADR Nord-Est беше домакин на втората среща на консорциума на 20-ти юни в Пятра Нямц, Румъния. Целта на срещата беше дискусия относно моментното състояние на проекта.

Проектът Women Power Code беше създаден, тъй като беше установен спад в броя на дипломиращите се жени в сектора ICT/STEM в цяла Европа, а също така и спад в броя на жените в ICT/STEM работни места. Затова ние искаме първо да създадем учебна програма, която да заинтригува жените в цяла Европа. За да постигнем това ние се фокусираме върху 3D принтирането и Интернет на нещата (IoT).

До сега сме завършили първата част от проекта (първоначално проучване). Това включва следните финализирани документи:

During the meeting, we used our research and finalised the Units within each learning outcome. These units will be:

Модул 1 – 3D принтиране

  1. Раздел 1 – Въведение в 3D принтирането
  2. Раздел 2 – 3D принтери
  3. Раздел 3 – Практически приложения

Модул 2 – Интернет на нещата

  1. Раздел 1 – Въведение в света на IoT
  2. Раздел 2 – Платформата Raspberry Pi
  3. Раздел 3 – Практически приложения

Учебната ни програма ще бъде разработена на базата на тази обща структура – 2 модула, всеки с по три раздела.

Ако имате желание да научите повече за 3D принтирането и IoT, моля, свържете се с нас за да участвате в едно от седемте събития, които ще се проведат в Шотландия, Румъния, Холандия, Словения, Белгия, Италия и България през януари 2019. По време на събитията ще научите повече за целта, която искаме да постигнем и ще се срещнете с членове на нашия екип.